Login    
  
image
AKTUALNOŚCI

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 25.07. 2022 roku


Ogłoszenie

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu specjalnego (karetka sanitarna):

 1. karetka sanitarna – rok produkcji 2007, marka pojazdu MERCEDES SPRINTER 315, Nr VIN WDB9066331S201684, stan licznika: 540263 km, samochód niesprawny, stuki w silniku, brak mocy, wycieki oleju. Wymontowany pas przedni wraz z chłodnicami. Samochód sprzedawany jest bez wyposażenia medycznego.

Sprzedaż samochodu za kwotę nie mniejszą niż 11.685,00 zł. brutto (słownie: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych)

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup karetka Sprinter” należy kierować na adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 1.08. 2022 roku do godz. 10:00, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala lub na rachunek bankowy : PKO Centrum Obsługi Korporacyjnej 93 1020 2212 0000 5202 0376 6516.

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 1 sierpnia 2022 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie firmy Auto-Trade ul. Odolanowska 59, 63-400 Topola Mała Ostrów Wlkp. w dniach 26-29 lipiec 2022 r. od godz. 800 – 16 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 509360329 lub 721560550.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

  


Informujemy, iż 17 czerwca 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

 

 

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W ZZOZ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 • W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19 I OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM W TYM ZAKRESIE, WYDAJE SIĘ NINIEJSZE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

 • PRZY ŁÓŻKU PACJENTA MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE TYLKO JEDNA OSOBA, EWENTUALNIE NASTĘPNI ODWIEDZAJĄCY WCHODZĄ, GDY POPRZEDNIA OSOBA OPUŚCI ODDZIAŁ

 • CZAS JEDNORAZOWEJ WIZYTY MOŻE TRWAĆ MAKSYMALNIE 2 GODZINY.

 • ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJACYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRAWIDŁOWEGO NOSZENIA MASECZEK W TRAKCIE ODWIEDZIN. RODZINY NIE RESPEKTUJĄCE TEGO NAKAZU NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA ODDZIAŁ

 • PRZED KAŻDORAZOWYM WEJŚCIEM NA SALĘ CHORYCH ORAZ PO JEJ OPUSZCZENIU KONIECZNA JEST DEZYNFEKCJA RĄK

 • NA SALACH CHORYCH OBOWIĄZUJE ZAKAZ SIADANIA NA ŁÓŻKACH PACJENTÓW, KŁADZENIA NA NICH ODZIEŻY WIERZCHNIEJ I INNYCH PRZEDMIOTÓW

 • OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN PRZEZ OSOBY PREZENTUJĄCE OBJAWY AKTYWNEJ INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH LUB PRZEWODU POKARMOWEGO

 • FORMA UDZIELANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW NADAL POZOSTAJE TELEFONICZNA W GODZINACH: 12:00 – 14:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, POD NUMERAMI TELEFONÓW WŁAŚCIWYCH DLA DANYCH ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

 

 

  OBOWIĄZUJĄCE GODZINY ODWIEDZIN CHORYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:

 

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK A: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY ODCINEK B: GODZ. 14.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU: GODZ. 14.00– 17.00

 • ODDZIAL LARYNGOLOGICZNY: GODZ. 14.00 – 16.00

 • ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY: GODZ. 15.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ: GODZ. 12.00 – 15.00

 • ODDZIAŁ GERIATRYCZNY: GODZ. 12.00 – 14.00 ORAZ 16.00 – 18.00

 • ODDZIAŁ PALIATYWNY: GODZ. 11.00 – 14.00

 • ODDZIAŁ REHABILITACYJNY DLA DZIECI: GODZ. 10.00 – 12.00

 • ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY: GODZ. 14.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY: TYLKO MATKI NOWORODKÓW

 • ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII: GODZ. 12.00 – 17.00

 • ODDZIAŁ ANESTZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII DLA DZIECI: 13.00 – 18.30

 

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH ZAMKNIĘTY ZOSTAJE PUNKT PRZYJĘĆ PACZEK DLA PACJENTÓW.

 

 

W/W ZASADY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2022 ROKU DO ODWOŁANIA.

 

  

 W niedzielę 15 maja 2022 r. gościem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w  Ostrowie Wielkopolskim był Premier Mateusz Morawiecki. Podczas  krótkiej wizyty Premier zwiedził Oddział Izolacyjny i Neonatologiczny.

  Read More...

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Oddziale Neurologicznym Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Więcej informacji: KONKURSY!

 

  


Informujemy, że z dniem 1 maja 2022r.

nastąpi zmiana cennika

na wyroby cukiernicze.

Nowy cennik 

  

 

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2022r.

Zakład Medycyny Pracy

będzie nieczynny.

  

  

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na kierowanie komórkami organizacyjnymi i udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w:

 1. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

Więcej informacji: KONKURSY!

 

 

 

  

  

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U.2021 poz. 711 z późn. zm.)

 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

 1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar niezabiegowy

 2. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy

 3. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – obszar zabiegowy dla dzieci i młodzieży

 4. Zespołach Ratownictwa Medycznego

 


 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

 1. Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 2. Oddziale Internistycznym odcinek „A”

 3. Oddziale Internistycznym odcinek „B”

 4. Oddziale Kardiologicznym

 5. Oddziale Medycyny Paliatywnej

 6. Oddziale Neonatologicznym im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 7. Karetce Neonatologicznej

 8. Oddziale Neurologicznym

 9. Oddziale Pediatrycznym

 10. Zakładzie Patomorfologii

 


 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, prowadzących działalność leczniczą, w:

 1. zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

 3. Oddziale Chirurgii Ogólnej

 4. Oddziale Geriatrycznym

 5. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 6. Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci

 7. Oddziale Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

 


 

Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy prowadzących działalność leczniczą, w zakresie procedur kardiologii inwazyjnej wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, w ramach zabiegów wykonywanych w trybie planowym i ostrym.

 

 

Więcej informacji: KONKURSY!

 

  

Page 1 of 24First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

  

szkola rodzenia

 

 

 

sterylizacja

 

laboratorium

 

medycyna pracy

 

catering

 
 

 

           

informacja