Zaloguj    
  
image
Przyjęcia do szpitala COVID- 19


PROCEDURA POBRAŃ DRIVE-THRU Covid19 DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH DO ZZOZ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ZABIEGI PLANOWE


adres: ul. Limanowskiego 20/22 (parking przed portiernią)

 1. Punktualna wizyta w mobilnym laboratorium.
 2. Pozostanie w aucie przez cały czas i nie opuszczanie go pod żadnym pozorem.
 3. Przyjeżdżanie bez osób towarzyszących, wyjątkiem jest brak możliwości samodzielnego prowadzenia auta, pod warunkiem, że osoba kierująca jest z tego samego gospodarstwa domowego.
 4. W przypadku dojechania do laboratorium „przed czasem” zatrzymanie się w punkcie oczekiwania.
 5. Punktualne udanie się do punktu weryfikacji oznaczonego literą „A”.
 6. Umieszczenie w widocznym miejscu (za szybą samochodu) kartki z umówioną telefonicznie godziną.
 7. Przygotowanie dokumentu tożsamości, przyłożenie go do szyby w sposób umożliwiający pracownikowi  weryfikację danych.
 8. Po sprawdzeniu danych, przejechanie na znak pracownika do strefy pobrania oznaczonej literą „B”.
 9. Po wjeździe do namiotu należy wyłączyć silnik i czekać na dalsze instrukcje.
 10. Wymaz zostanie pobrany z nosogardła lub nosa i gardła.
 11. Po zakończeniu pobrania pracownik zabezpiecza materiał i przekazuje go do laboratorium.
 12. Wyniki przesyłane są na podany przez Szpital adres e-mail.
 13. W czasie oczekiwania na wynik zachowanie zasad izolacji i kwarantanny.