Login    
  
image
PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI

W poradni przyjmuje:
lek. B. Haberko II stopień pediatrii, II stopień neurologii dziecięcej

Rejestracja
625951381


W poradni przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 0 – 18 lat.
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego m.in.:

 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego powstałymi w okresie ciążowo – okołoporodowym i wynikającymi stąd zaburzeniami prawidłowego rozwoju
 • mózgowym porażeniem dziecięcym
 • padaczką
 • bólami głowy
 • chorobami nerwowo – mięśniowymi
 • wadami układu nerwowego
 • wodogłowiem
 • fakomatozami
 • chorobami infekcyjnymi układu nerwowego – następstwami urazów czaszkowo-mózgowych
 • nadpobudliwością
 • trudnościami szkolnymi i zaburzeniami zachowania

 

Do poradni wymagane jest skierowanie.
Przyjęcia po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty.
Wymagane dokumenty: książeczka zdrowia dziecka oraz dowód osobisty matki do 1 roku życia dziecka.