Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
22.09.2017r. - Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę SOR

W czwartek 21 września odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego pod rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Na realizację projektu pn.: Rozbudowa SOR i zakup sprzętu medycznego z uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim Szpital pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 15 maja br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Dyrekcją Ostrowskiego Szpitala, a wykonawcą firmą PBO Sp. z o.o. Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem kompleksowym i dotyczy rozbudowy i częściowej przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie liczby stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla osób dorosłych z 2 do 5, utworzenie 2 nowych stanowisk wstępnej intensywnej terapii dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby stanowisk w obszarze obserwacyjnym z 6 do 8. W ramach projektu powstaną również 2 nowe gabinety konsultacyjne.

Oddanie do użytku nowej rozbudowanej części SOR nastąpi najpóźniej w czerwcu 2018 roku.

W chwili obecnej Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada 2 stanowiska wstępnej intensywnej terapii dla dorosłych, 2 stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe oraz 6 stanowisk obserwacyjnych.

Poziom tej infrastruktury został uznany za wysoce niewystarczający. W szczególności brakowało części dedykowanej dla dzieci. Ze względu na szybko rozwijającą się działalność Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci  oraz Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej  z Pododdziałem Leczenia Oparzeń zaszła konieczność wyodrębnienia w strukturach SOR obszaru dedykowanego wyłącznie dla dzieci w stanie zagrożenia życia i zdrowia, głównie dzieci z urazami wielonarządowymi, oparzeniami, ciężkimi niewydolnościami układu krążenia i oddychania.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana została od wschodniej strony istniejącego SOR. Od strony północnej zaprojektowano łącznik wraz z szybem windy, a w części centralnej  łącznik między istniejącą i projektowaną częścią SOR. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia całkowita Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyniesie 1652,80m2.

Zakres robót budowlanych:
Projekt dotyczy rozbudowy i częściowej przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Rozbudowa: W piwnicy zaprojektowano szatnie oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze budynku znajdzie się   obszar obserwacyjny oraz 2 gabinety konsultacyjne. W istniejącej części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przebudowana zostanie sala wstępnej intensywnej terapii dla dorosłych. Gabinet lekarski, gabinet zabiegowy oraz sala obserwacyjna przebudowana zostanie na obszar wstępnej intensywnej terapii dla dzieci i młodzieży oraz gabinet zabiegowy. Przeprojektowano również obszar rejestracji pacjentów.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2017-09-22
Liczba wyświetleń: 864

Wróć