Login    
 Article Details
[24-08-2018] Ogłoszenie - Sprzedaż Tomografu Komputerowego

 

 


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofywanego aparatu Tomograf Komputerowy wraz ze stacją opisową:

Tomograf Komputerowy model Brillance 16 o numerze seryjnym 5953, rok produkcji 2009, wraz ze stacja opisową za cenę nie niższą niż 150 000 zł.

Aparat zostanie zdemontowany w sposób umożliwiające ponowny jego montaż przez Dostawcę nowego aparatu. Termin odbioru aparatu zostanie uzgodniony po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup Tomografu Komputerowego” należy kierować na adres Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 05.09.2018 roku, pokój nr 7.

Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala albo na rachunek bankowy : PKO BP oddział Kalisz 93102022120000520203766516

Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 05.09.2018 roku a uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym samym dniu.

Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego w dniach 27.08 do 31.08 od godz. 800 – 12 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 62 5951142.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Written By: pawelm2
Date Posted: 8/24/2018
Number of Views: 660

Return