Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
18-09-2019 Konkurs Ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię MR

 

 

FDZP.226.KO-1/2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

 

ogłasza konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 20/22.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z projektem umowy i formularzem ofertowym oraz stosownym oświadczeniem można pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.osw.pl . Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń Szpitala.

Oferty należy składać w Sekretariacie Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Limanowskiego 20/22 do dnia 26.09.2019r. do godz. 10.00, w zamkniętych kopertach, z napisem:

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię MR”

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2019 r. w pokoju nr 13 – Dział Zakupów ZZOZ w Ostrowie Wlkp o godz. 10.30.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podane do wiadomości na stronie internetowej Szpitala www.szpital.osw.pl

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu

terminu składania ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Odpowiedzi na pytania


Napisany przez: pawelm2
Data wysłania: 2019-09-18
Liczba wyświetleń: 527

Wróć