Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
[19-03-2020] Krwiodawstwo


Krwiodawstwo to misja i wielki test odpowiedzialności.   


Wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem społecznej odpowiedzialności. Pomoc Honorowych Dawców Krwi jest niezastąpiona.

 

Krew i jej składniki potrzebne są każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Braki te mogą wystąpić w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z chorobami nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.

 

To czas mądrych wyborów i decyzji. Dlatego oddaj krew i przyłącz się do tych, którzy w tym trudnym czasie pozostają na służbie człowiekowi. Niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

 

Informacje gdzie można honorowo oddać krew na stronie internetowej: www.krwiodawstwo.kalisz.pl


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2020-03-19
Liczba wyświetleń: 487

Wróć