Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
[18-12-2020] Szczepienia ochronne przeciwko Covid-19

 

 

Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp. prowadzi szczepienia ochronne przeciwko Covid-19 jako szpital węzłowy.

Zgodnie z wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych uprawnieni do otrzymania szczepienia są:

W ETAPIE 0:

  • pracownicy szpitala węzłowego,

  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,

  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

W ETAPIE 1:

  • funkcjonariusze i pracownicy Policji,

  • ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

  • pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

  • pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 0 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy są przyjmowane do dnia 28.12.2020r. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

Szpital przyjmuje od podmiotów wymienionych w Etapie 1 zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Termin przyjmowania list zostanie podany w osobnym komunikacie.

 

Formularz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wypełniony formularz oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (zamieszczone powyżej) należy przesyłać na skrzynkę mailową: szczepieniazzoz@gmail.com

 

Osoba do kontaktu:

dr n.med. Ewa Dziąba

Koordynator ds p/w epidemicznych

tel.kom. 723 974 602

email: ewadziaba@op.pl

Administracja pokój nr 11

 


Napisany przez: pawelm2
Data wysłania: 2020-12-18
Liczba wyświetleń: 2153

Wróć