Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
24-08-2021 Remont Oddziału Internistycznego i przekazanie środków na nowoczesny ambulans

 

 Oddział Internistyczny odcinek „B” zostanie wyremontowany, a Szpital otrzyma środki na nowoczesny ambulans

 

Jeszcze w tym roku przebudowany i wyremontowany zostanie Oddział Internistyczny odcinek „B”. To długo wyczekiwana, zarówno przez pacjentów, jak i personel inwestycja. Oddział poddany zostanie całkowitej modernizacji. Szacunkowy koszt całkowity zadania to 3 000 000 zł.

Środki finansowe na ten cel w kwocie 2 400 000 zł pochodzić będą z dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Dodatkowo 600 000 zł dotacji Szpital otrzyma z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Uroczyste podpisanie umowy dotacji odbyło się we wtorek 24 sierpnia br. w ostrowskim szpitalu.

Oddział Internistyczny jest jednym z największych oddziałów ostrowskiego szpitala. Oddział podzielony jest na dwa odcinki. Odcinek „A” w roku 2016 został całkowicie zmodernizowany ze środków Powiatu Ostrowskiego. Remont odcinka „B” zaplanowany został w etapie 2. Aktualnie do dyspozycji pacjentów są wieloosobowe sale bez bezpośredniego dostępu do węzłów sanitarnych. Sale, jak i cały oddział internistyczny - odcinek „B” wymagają gruntownego remontu i modernizacji.

W ramach zaplanowanej przebudowy utworzonych zostanie 11 sal dla pacjentów. W zależności od wielkości w każdym pokoju znajdzie się od 1 do 4 łóżek. Pokoje pacjentów wyposażone zostaną w łazienki. Utworzony zostanie tzw. pokój wzmożonego nadzoru medycznego. Oddział wyposażony zostanie w nowoczesną instalację gazów medycznych, wentylacji, systemy przywoławcze oraz sygnalizację pożaru i systemu ostrzegania.

W ramach zaplanowanej inwestycji Oddział wyposażony zostanie w nowoczesne łóżka szpitalne oraz sprzęt i aparaturę medyczną, w tym ultrasonograf z opcją dopplera tkankowego, aparat EKG, defibrylator, kardiomonitory, holter EKG i holter ciśnieniowy, monitory telemedyczne.

Równocześnie z podpisaniem umowy dotacji na modernizację Oddziału Internistycznego odcinek „B”, Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej przekazała promesę  na zakup nowoczesnej karetki wraz z wyposażeniem na ponad 580 tys. zł.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł Katarzyna Sójka, Poseł Tomasz Ławniczak, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Walkowski wraz z radnymi powiatowymi.

 

 


Napisany przez: spacholczyk
Data wysłania: 2021-08-24
Liczba wyświetleń: 389

Wróć