Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
[21-09-2021] Szczepienia przeciwko WZW t.B

 

Szczepienie przeciwko WZW typu B dla mieszkańcow

Aglomeracji Kalisko–Ostrowskiej. 

 

 

W związku z udziałem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim w „Programie Edukacji Zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B”, realizowanego przez Powiat Kaliski w ramach projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, Nr RPWP.06.06.03-30-0003/18-00 dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z bezpłatnego szczepienia przeciwko WZW typu B mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej spełniający poniższe kryteria.

 

*Pełen cykl szczepienia przeciwko WZW t.B obejmuje podanie trzech dawek w schemacie:

0 (pierwsza dawka) – po 1. miesiącu (druga dawka) – po 6. miesiącach (trzecia dawka)

 

UWAGA!

Osoba objęta programem szczepień musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

  1. Wiek – osoby urodzone przed 1986r. (w 2021r. osoby w przedziale wieku 36-64 lata na dzień badania).

  2. Zamieszkanie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  3. Aktywność zawodowa – osoby pracujące lub deklarujące

    chęć podjęcia pracy.
  4. Brak wcześniejszego szczepienia przeciwko WZW typu B.


Dokumenty do wypełnienia przed szczepieniem:
Ankieta

Klauzula

 


Napisany przez: spacholczyk
Data wysłania: 2021-09-21
Liczba wyświetleń: 249

Wróć