Login    
 Article Details
14-06-2013 - Dar od Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski

Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim składa serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” za udzielone naszemu Szpitalowi wsparcie w postaci nieodpłatnego przekazania specjalistycznego sprzętu medycznego do leczenia i rehabilitacji dzieci za łączną kwotę 449 874,58 zł.

Udzielone wsparcie traktujemy jako wyraz dobroci i zaangażowania w działania na rzecz pacjentów i rozwoju naszego Szpitala.
Dzięki pozyskanemu sprzętowi medycznemu będziemy mogli jeszcze lepiej zadbać o życie i zdrowie naszych małych pacjentów.


Uroczyste wręczenie aktu przekazania sprzętu medycznego odbyło się 8 czerwca 2013 r.
Dzięki hojności Stowarzyszenia „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” sprzęt medyczny do leczenia i rehabilitacji dzieci otrzymały:
Oddział Neonatologiczny – inkubator zamknięty do intensywnej opieki nad noworodkiem o wartości 79.812,00 zł Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej:
dermatom elektryczny oraz dermatom siatkujący o wartości 30.405,88 zł
napęd ortopedyczno – neurochirurgiczny o wartości 86.136,37 zł
stabilizator zewnętrzny kości długich o wartości 6.447,60 zł
specjalistyczne oprzyrządowanie do stołu ortopedycznego SATURN SELECT o wartości 70.229,16 zł
Oddział Rehabilitacji dla Dzieci
wanny do kąpieli wirowej kończyn dolnych i górnych o wartości 39.825,00 zł
stół rehabilitacyjny do terapii dzieci metodą BOBATH, bieżnię elektryczną do treningu lokomocyjnego, rower treningowy, osprzęt do Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego, kozetki lekarskie, zestaw do laseroterapii ze skanerem o łącznej wartości 27.072,90 zł
Oddział Pediatryczny
wózek do przewozu chorych, stanowisko do pielęgnacji niemowląt, wagę kolumnowa, pompy infuzyjne, aparat EKG, ssak elektryczny, holter ciśnieniowy o wartości 53.061,48 zł
kardiomonitor stacjonarno – transportowy z osprzętem pediatrycznym o wartości 28.673,19 zł
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
aparaty do elektroterapii oraz elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego, leżanki rehabilitacyjne o wartości 20.084,00 zł
Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
rejestrator holterowski EKG dla dzieci i młodzieży o wartości 8.100,00 zł

dziękujemy


Written By: magdaadmin
Date Posted: 12/3/2013
Number of Views: 1618

Return