Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
04-12-2013 - Oferta sprzedaży przyczepy ciągnikowej

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku sprzętu:

1.      Przyczepa ciągnikowa – Rok produkcji 1978, Marka pojazdu AUTOSAN, Nr fabryczny 96590
za cenę nie niższą niż 1 200,00 zł.
2.      Łyżki ciągnikowej z ramieniem mocującym do ciągnika
za cenę nie niższą niż 300 zł.
            Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup sprzętu ”należy kierować na adres Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 15 grudnia 2013 roku, pokój nr 7.
            Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala albo na rachunek bankowy : Bank Zachodni WBK S.A 85 10901160 0000 0000 1601 0550.                            
            Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 16 grudnia 2013 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.
            Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego w dniach 4 – 6 grudnia od godz. 800 – 12 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 62/ 59 51 142 lub 595 11 14.
            Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2013-12-09
Liczba wyświetleń: 1430

Wróć