Login    
 Article Details
24.04.2015 OGŁOSZENIE - Sprzedaż Ambulansu Fiat Ducato

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu:

 

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wycofanego z użytku samochodu:
  1. ambulans – Rok produkcji 2000, Marka pojazdu Fiat Ducato, Nr VIN ZFA23000006025062
za cenę nie niższą niż 3 000,00 zł.
 
Oferty z ceną w kopertach i opisem „ Zakup ambulansu ” należy kierować na adres Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do dnia 8 maja 2015 roku, pokój nr 7.
Oferty powinny zawierać oferowaną cenę nabycia, sposób jej zapłaty, nazwisko lub nazwę, adres, nr telefonu oraz numer konta bankowego podmiotu składającego oferty, potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 20% podanej ceny. Wadium można wpłacić w kasie Szpitala albo na rachunek bankowy : Bank Zachodni WBK S.A 85 10901160 0000 0000 1601 0550.
Oferty zostaną komisyjnie otwarte w dniu 11 maja 2015 roku i uczestnicy zostaną powiadomieni o jego wynikach w tym dniu.
Oferowany sprzęt do sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego w dniach 4 – 7 maja od godz. 800 – 12 00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. kontaktowy 721560550.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 


Written By: witold
Date Posted: 4/24/2015
Number of Views: 1821

Return