Login    
 Article Details
07-12-2015 - KONKURS Pielęgniarka Oddziałowa

 

 

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w

w Ostrowie Wielkopolskim w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych

w Kaliszu

 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA :

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Laryngologicznego

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego

Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Wymagane kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 20.07.2011 r. (Dz.U. Nr 151 poz.896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu MZ z 06.02.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu, ( Dz.U.2012.182).

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym,organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są dostępne w siedzibie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

przy ul. Limanowskiego 20/22

 

 

Oferty z adnotacją na kopercie :”KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU.............................” z imieniem, nazwiskiem oraz adresem należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:

 

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Limanowskiego 20/22

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.”

 

Składanie ofert od 27.11.2015 do 26.12.2015


Written By: pawelm2
Date Posted: 12/7/2015
Number of Views: 1210

Return