Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
12.09.2016r. - Dotacja Ministerstwa Zdrowia dla Ostrowskiego Szpitala

107 415,31 zł to kwota którą pozyskał Szpital w Ostrowie Wielkopolskim  ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013–2016  w zakresie zadania Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016.

Na konkurs wpłyneły 102 oferty. Złożony przez ostrowski Szpital wniosek uzyskał najwiekszą liczbę punktów i tym samym uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Przy ocenie wniosków komisja konkursowa brała pod uwagę m.in.: liczbę i kwalifikacje kadry medycznej zatrudnionej w oddziale neurologii, mozliwość rehabilitacji przy łóżku pacjenta, dostęp do logopedy, psychologa klinicznego i rehabilitanta, a także liczbę chorych leczonych w oddziale neurologicznym.

W ramach przyznanych środków,  jeszcze w tym roku zakupiony zostanie  nowoczesny Aparat USG z funkcją Dopplera. Aparat zapewni najwyższy poziom obrazowania ultrasonograficznego oraz doskonałą jakość obrazu. Pozwoli na dokładną ocenę struktury ściany naczyniowej tętnic szyjnych i kręgowych w odcinku zewnątrzczaszkowym, jak również rozpoznanie stopnia zwężenia naczynia oraz wystepowanie blaszek miażsżycowych.

W obrębie Oddziału Neurologii od początku 2012r., funkcjonuje Pododdział Udarowy.  Pododdział Udarowy to 16 łóżek, z czego wyodrębniona jest 4-osobowa sala udarowa, wyposażona w nowoczesną aparaturę, pozwalającą na sprawowanie intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu.
W Pododdziale Udarowym leczone są schorzenia OUN o podłożu naczyniowym, czyli udary mózgu – niedokrwienny, krwotoczny, krwawienie podpajęczynówkowe.
W oddziale prowadzi się diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami naczyniowymi, udary mózgowe niedokrwienne, krwotoczne, naczyniaki, tętniaki, procesami nowotworowymi układu nerwowego , chorobami układu pozapiramidowego (m. in. choroba Parkinsona) , zespołami otępiennymi (choroba Alzheimera) , stwardnieniem rozsianym, padaczką, bólami głowy  oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi.


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2016-09-12
Liczba wyświetleń: 1098

Wróć