Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
15.11.2016r. - Jubileusz Ostrowskiego Szpitala

Rok 2016 to rok, w którym Szpital w Ostrowie Wielkopolskim świętuje 50 lat istnienia. Jubileuszowa Gala odbyła się 23 października 2016 r. w  Ostrowskim Centrum Kultury.
Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w intencji byłych i obecnych pacowników szpitala, którą koncelebrował ks. Biskup Teofil Wilski.

Dzieje miasta Ostrowa Wielkopolskiego ściśle związane są z historią szpitalnictwa. Do roku 1966 była to historia tzw. „starego” szpitala. Nowy etap rozwoju ostrowskiego szpitalnictwa rozpoczął się  23 kwietnia 1966 roku z momentem otwarcia „nowego”  Szpitala przy ulicy Limanowskiego.
Dwa miesiące później do nowego Szpitala przyjęci zostali pierwsi pacjenci.  Realizowana z rozmachem przez 8 lat inwestycja, była na ówczesne czasy najwiekszą i najnowocześniejszą placówką w regionie.

Jubileuszową Galę w Ostrowskim Centrum Kultury rozpoczęła projekcja niezwykłego filmu „Szpital z marzeń” przedstawiająca historię i najnowsze oblicze Szpitala.

O dynamicznym rozwoju Szpitala, planach, marzeniach i wyzwaniach na przyszłość mówił również w swoim przemówieniu Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim dr Dariusz Bierła.
Obecnie placówka zatrudnia ponad 1100 pracowników, w tym 165 lekarzy oraz dodatkowo 60 lekarzy w ramach dyżurów, ponad 330 pielegniarek i 60 położnych.
Szpital dysponuje 554 łóżkami zlokalizowanymi na 17 oddziałach. W roku 2015 hospitalizowano 20 247 pacjentów, udzielono 11522 porad ambulatoryjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a na świat w ostrowskim szpitalu przyszło 1562 dzieci. Ponad 32 tysiące porad lekarskich udzielono w ramach tzw. „Wieczorynki”. W Przychodni Specjalistycznej funkcjonuje 17 poradni , które w ubiegłym roku przyjęły 58 727 pacjentów. Zespoły Ratownictwa Medycznego wyjeżdżały w tym okresie 9788 razy do wypadków i nagłych zachorowań. Wykonano 7184 transportów medycznych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług oraz zarządzania jest zajecie 7.miejsca w rankingu najlepszych szpitali „Dziennika. Gazety Prawnej ” w roku 2016.

Dyrektor Bierła podkreślił, że „nadrzędnym celem i zadaniem, zarówno Dyrektora Szpitala, jak i całego personelu, jest tworzenie szpitala przyjaznego pacjentom.”, czemu służyć ma stałe unowocześnianie pacówki, wdrażanie najnowszych standardów diagnostyki i leczenia, kształcenie kadry medycznej oraz inwestycje w infrastrukturę i aparaturę medyczną.
Szpital to nie tylko miejsce, budynki czy aparatura. Szpital, jak podkreślał Dyrektor, to przede wszystkim ludzie. Szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich osób, które na przełomie tych 50 lat Szpital stworzyły i tworzą, do byłych i obecnych pracowników, ludzi dobrej woli za wysiłek i zaangażowanie.

Słowa podziękowania do całego personelu Szpitala skierował również Starosta Ostrowski Paweł Rajski - „Wyjatkowość instytucji szpitala bierze się z tego, że łączy się w nim cierpienie z nadzieją. Tę nadzieję daje drugi człowiek, który realizuje zadania na każdym poziomie: medycznym, technicznym, administracyjnym. Korzystając z jubileuszu dziękuję także pielęgniarkom za każdy uśmiech, za danie szansy i nadziei. Słowa podziekowania kieruje do laborantów, techników medycznych, salowych i pracowników obsługi. Bez was sprawne funkcjonowanie szpitala byłoby niemożliwe. Dziekuję przyjaciołom z ośrodków akademickich, konsultantom i profesorom za wasze dobre słowo, za wspieranie i promowanie naszego szpitala”.

Specjalne podziękowania otrzymała, obecna na uroczystej gali,  prof. Małgorzata Bruska córka byłego dyrektora szpitala, za kadencji którego wybudowany został szpital przy ul. Limanowskiego.
  Wyrazy podziękowania od dyrekcji i personelu  Szpitala za lata bardzo dobrej i życzliwej współpracy, wsparcie oraz  zrozumienie roli, sytuacji i potrzeb Szpitala otrzymali Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz byli i obecny Wicestarosta: Poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Wicestarosta Roman Pacholczyk.

Starosta Ostrowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Leraczykiem wręczyli podziekowania byłym starostom oraz byłym i obecnemu dyrektorowi Szpitala.

Zarząd Szpitala uhonorował  również grupę pracowników z długoletnim stażem. Podziękowania otrzymali: dr Grażyna Buszewska, dr Ryszard Dojwa, dr Marek Fułek, dr Jan Garstka, dr n. med. Andrzej Krzak, dr Marian Krzak, dr Bożena Kubska, dr n.med. Wojciech Malkowski, dr Leszek Napierała, dr Aleksandra Pusiak, dr n.med. Henryk Siciński, dr n.med. Antoni Sukiennicki, dr. n.med. Jan Szkudlarek, dr n.med. Bogusław Tomczyk, Mieczysław Grodzki, Iwona Jedrzejak, Mirosława Marciniak, Marek Niśkiewicz oraz Danuta Szczerba.

W ramach Jubileuszu 50-lecia Szpitala wydana została książka „Złoty Jubileusz Ostrowskiego Szpitala 1966-2016”autorstwa dr n.med. Antoniego Sukiennickiego i Małgorzaty Judy-Mieloch .

 

 

Minister Zdrowia (pdf)

Listy gratulacyjne (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Napisany przez: magdaadmin
Data wysłania: 2016-11-16
Liczba wyświetleń: 2061

Wróć