Login    
  
image
CERTYFIKATY

Certyfikaty

Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością :
1.  Od 07.05.2007 r. szpital posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością według   
PN-EN  ISO 9001:2001 w zakresie :„Świadczenie usług medycznych obejmujących hospitalizację i specjalistyczne leczenie ambulatoryjne”. 
Jednostka certyfikująca :  TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Certyfikat ważny do 06.05.2010 r.
2.  Od 2010 r. szpital posiada Certyfikat wg normy ISO 9001:2008; ważny do 27.05.2016 r.
Jednostka certyfikująca :  TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 

    Wdrożenie systemu zarządzania jakością w znacznym stopniu usprawniło wewnętrzne funkcjonowanie Szpitala poprzez m.in.: uporządkowanie zakresów obowiązków odpowiedzialności każdego pracownika, umożliwienie sprawdzenia w sytuacji wątpliwej działań jakie powinny zostać podjęte, podwyższenie poziomu koncentracji i dbałości o satysfakcję pacjenta, dokonywanie zapisów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala.