Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
I WIELKOPOLSKIE SPOTKANIE CHIRURGÓW Z PEDIATRAMI Konferencja szkoleniowo - naukowa

OSTRÓW WIELKOPOLSKI,  06 - 07 CZERWCA 2014 ROKU


Pod Honorowym Patronatem:
J.M. Rektora UM - Prof. dr hab. med. Jacka Wysockiego
Starosty Powiatu Ostrowskiego - mgr Pawła Rajskiego
Prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego - mgr Jarosława Urbaniaka
Przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego - Prof. dr hab. med. Wojciecha  Służewskiego
Prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - Dr  med. Krzysztofa Kordela

Dyrektora Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim lek. Dariusza Bierły

Organizatorzy:
Katedra i Kliniki Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski
Delegatura  Ostrowsko-Krotoszyńska  WIL
Przewodniczący:  Dr Wiesław Wawrzyniak
Oddział Wielkopolsko - Lubuski PTChD
Przewodniczący:  Dr hab. med. Przemysław Mańkowski
Oddział  Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim
Ordynator:  Dr  Witold Miaśkiewicz
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim
Dyrektor lek. Dariusz Bierła

 


Szanowni Państwo
Drogie Koleżanki i Koledzy


      Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Wielkopolskim Spotkaniu Chirurgów z Pediatrami, które odbędzie się w dniach 06 - 07 czerwca 2014 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

     Tematami przewodnimi Naszej Konferencji będą podstawowe zagadnienia związane z poszczególnymi  działami pediatrii i chirurgii dziecięcej. Przedstawienie najnowszych osiągnięć tych pokrewnych i ściśle ze sobą współpracujących działów medycyny będzie pomocne w codziennym ordynowaniu lekarza pediatry i chirurga dziecięcego.    
      Jednocześnie w trakcie Konferencji odbędą się organizowane wspólnie z Aesculap Akademią  „Szkoły”  omawiające zagadnienia długotrwałych dostępów donaczyniowych – „Portów”.  Oprócz wykładów, w programie ”Szkoły” znajdą się zajęcia praktyczne, podczas których odbędą się ćwiczenia praktyczne.


KOMITET  NAUKOWY
Dr hab. n. med. Michał Błaszczyński
Dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski
Prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bruska
Dr hab. n. med. Katarzyna Derwich
Prof. dr hab. n. med. Piotr Fichna
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz
Dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk
Prof. dr hab. n. med. Danuta Januszkiewicz – Lewandowska
Prof.UM dr hab.n. med. Iwona Ignyś
Dr hab. n. med. Andrzej Kędzia
Dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński
Prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska – Nowicka
Dr n. med. Katarzyna Jończyk - Potoczna
Dr hab. n. med. Aleksandra Szczawińska - Popłonyk
Prof. dr hab.n. med. Aldona Siwińska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
Dr n.med. Alicja Bartkowska- Śniatkowska
Dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski
Prof.  dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak
Prof. dr hab. n. med. Michał Wojtalik
Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja


KOMITET ORGANIZACYJNY
Honorowy Przewodniczący
Prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski
Przewodniczący
Dr hab. med. Przemysław Mańkowski
Z-ca Przewodniczącego
Dr  Witold Miaśkiewicz
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej WIL
Dr Wiesław Wawrzyniak
Członkowie
Dr Małgorzata Kusza
Dr Tadeusz Puchalski
Dr Piotr Sokół
Dr Patrycja Sosnowska
Dr Olgierd Pietkiewicz
Dr Bożena Janicka

Wstępny program:
06 czerwca 2014 r. (piątek), godz. 17.00
Otwarcie konferencji – w murach pięknej Ostrowskiej Synagogi
Wykłady specjalne:
„Pogranicze pediatrii i chirurgii dziecięcej – profilaktyka zakażeń”  prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
„ Chirurgia edoskopowa  - nowe możliwości w chirurgii dziecięcej i pediatrii”  prof. dr hab. n.med. Dariusz Patkowski

Koncert muzyczny.
Miejsce otwarcia konferencji: Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 21

07 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 9.00

Miejsce wykładów: Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 2


Otwarcie Konferencji przez Organizatorów  godz. 9:00 do 9:30

 

Panel 1  – Onkologia pediatryczna i chirurgia godz. 9:30 - 10:15

Zagadnienia podstawowe i praktyczne
Przewodniczący: prof. dr med. Jacek Wachowiak
Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz Lewandowska
Dr hab. med. Przemysław Mańkowski


Panel 2 – Gastroenterologia pediatryczna i chirurgia godz. 10:15 - 11:30

Zagadnienia podstawowe i praktyczne
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jarosław Walkowiak
Prof. UM dr hab. med. Iwona Ignyś
Dr hab. med. Michał Błaszczyński

 

Przerwa kawowa 11:30 - 12:00


Panel 3 – Nefrologia i urologia pediatryczna godz. 12:00 - 12:45

Zagadnienia podstawowe i praktyczne
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jacek Zachwieja
Prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski


Panel 4 -  Neurologia i neurochirurgia pediatryczna godz. 12:45 - 13:30

Zagadnienia podstawowe i praktyczne
Przewodniczący - Prof. dr hab. med. Wojciech Służewski
Dr n. med. Krzysztof Strzyżewski

 

Przerwa na lunch  13:30 - 14:15

 

Panel 5 -  Specyfika pracy pielęgniarki  z chorym dzieckiem godz. 14:15 - 15:00 

Przewodnicząca: lic. piel. Katarzyna Ruszczyńska

mgr Lidia Słota

Sesja Pielęgniarska 

 1. Specyfika pracy pielęgniarki w Oddziale Klinicznym Chirurgii Dziecięcej

  lic. piel. Emilia Krajewska

  Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 2. Rola pielęgniarki operacyjnej

  mgr piel. Magdalena Konowalska

  Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 3. Postępowanie z dzieckiem z chorobą nowotworową pozostającym w leczeniu ambulatoryjnym

  mgr piel. Beata Szatkowska

  Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 4. Czynniki wpływające na częstość i ciężkość oparzeń u dzieci

  mgr Lidia Słota

  Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Szpital w Ostrowie Wielkopolskim


Panel 6 – Specyfika urazów u dzieci - zagadnienia podstawowe i praktyczne godz. 15:00 - 15:45
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak
Dr hab. n.med. Jerzy Harasymczuk
Dr Witold Miaśkiewicz

Sesja Ortopedyczna

 1. Wyzwania w traumatologii dziecięcej - rola chirurga dziecięcego

  dr n. med. Jan Wendland  Przewodniczący Elekt Sekcji Traumatologii Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej
 2. Problemy ortopedyczne w następstwie złamań przynasad kości długich prof. dr hab. Marek Jóźwiak

  Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
 3. Nowe rozwiązania w osteosyntezie złamań kości udowej u dzieci i młodzieży  lek. Witold Miaśkiewicz Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Szpital w Ostrowie Wielkopolskim
 4. Złamanie guzowatości kości piszczelowej wieku rozwojowego - uraz czy choroba?  lek. Piotr Sokół  Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Szpital w Ostrowie Wielkopolskim

 Zakończenie Konferencji godz. 15:45 - 16:00


    W trakcie Konferencji odbędą się organizowane wspólnie z Aesculap Akademią  Szkoły omawiające zagadnienia pielęgnacji i obsługi dostępów donaczyniowych – „Portów” dedykowane dla lekarzy i pielęgniarek - program szkoleń

Kierownik Kursu - Dr hab. med. Przemysław Mańkowski
Wykładowcy:
 - Dr Olgierd Pietkiewicz
 - piel dyp Katarzyna Ruszczyńska


 BRAK WOLNYCH MIEJSC NA SZKOŁĘ PORTÓW NACZYNIOWYCH !

 

 

W każdym Panelu istnieje możliwość zadawania pytań – dyskusji do której gorąco zapraszamy
*) W Panelu 5,6 istnieje możliwość zgłaszania własnych doniesień – wystąpienia 5 min (PowerPoint)
 


Rejestracja, dodatkowa informacja :   
Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim
Tel. 062 5951 292(3)
e-mail:  chirurgdzieci@gmail.com

Delegatura Ostrowsko – Krotoszyńska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
Tel/fax: (062) 735-44-80,    tel. kom. 0-783-993-907
e-mail: delost@wp.pl
 

Zakwaterowanie dla uczestników – pobyt 6/7.06.2014r
Hotel Borowianka – Ostrów Wielkopolski ul. Limanowskiego 134
http://www.borowianka.pl

Z powodu ogromnego zainteresowania konferencją, prosimy o rezerwację miejsc noclegowych w Hotelu Borowianka we własnym zakresie.


 

                                                        
 


Napisany przez: pawelm2
Data wysłania: 2014-01-31
Liczba wyświetleń: 6602

Wróć