Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.03.2017 Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku

 Termin składania ofert upływa w dniu 09.03.2017 r. o godz.12:00

Termin otwarcia ofert 09.03.2017 r. godz.12:30

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2017 r. o godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert 16.03.2017 r. o godz.12:30

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2017 r. o godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert 23.03.2017 r. o godz.12:30

 

 

 ogłoszenie - data publikacji 23.02.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 23.02.2017

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 23.02.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 07.03.2017

zmiana terminu składania ofert - data publikacji 07.03.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 14.03.2017

zmiania terminu składania ofert- data publikacji 14.03.2017

zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 16.03.2017

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 16.03.2017

zestawienie ofert- data publikacji 24.03.2017

wyniki - data publikacji 06.04.2017

wynik korekta- data publikacji 07.04.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-02-23
Liczba wyświetleń: 1926

Wróć