Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.04.2017 Dostawa stymulatorów dla Oddziału Kardiologicznego ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2017 r o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.03.2017 r. o godz. 12:30

ogłoszenie o zamówienia- data publikacji 08.03.2017 r. 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 08.03.2017 r.

załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 08.03.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 20.03.2017

zestawienie ofert- data publikacji 29.03.2017

wynik postępowania- data publikacji 09.05.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-03-08
Liczba wyświetleń: 1099

Wróć