Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.05.2017 Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ZMIANA

Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2017 godz.9:00

Termin otwarcia ofert 05.04.2017 godz. 9:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 09.03.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 09.03.2017 r.

projekt wykonawczy - data publikacji 09.03.2017r.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - data publikacji 09.03.2017r.

przedmiary robót - data publikacji 09.03.2017r.

zakres prac do wykonania - załącznik do projektu - data publikacji 09.03.2017r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 10.03.2017

modyfikacja siwz - data publikacji 10.03.2017

wyjaśnienia i modyfikacja siwz - data publikacji 21.03.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 21.03.2017

przedmiary robót - data publikacji 21.03.2017

wyjaśnienia dotyczące instalacji gazów medycznych - data publikacji 24.03.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 05.04.2017

unieważnienie postępowania - data publikacji 05.04.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-03-09
Liczba wyświetleń: 1649

Wróć