Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.06.2017 Dostawa gazów medycznych dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin skladania ofert upływa w dniu 31.03.2017 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 31.03.2017 godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu- data publikacji 23.03.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 23.03.2017

załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 23.03.2017

załącznik nr 2a do siwz- data publikacji 23.03.2017

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 28.03.2017

zestawienie ofert - data publikacji 03.04.2017

wynik postępowania - data publikacji 19.04.2017 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-03-23
Liczba wyświetleń: 1117

Wróć