Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.07.2017 Dzierżawa analizatorów oraz LSI wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Termin skladania ofert upływa w dniu 16.05.2017 o godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 16.05.2017 godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 04.04.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 05.04.2017

załącznik nr 2 do siwz_pakiet nr 1-data publikacji 05.04.2017

załącznik nr 2 do siwz_pakiet nr 2-data publikacji 05.04.2017

załącznik nr 2 do siwz_pakiet nr 3-data publikacji 05.04.2017

jetz - data publikacji 05.04.2017

jetz_instrukcja - data publikacji 05.04.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 28.04.2017

wyjaśnienia do siwz 2 - data publikacji 08.05.2017

wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - data publikacji 08.05.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 18.05.2017

wynik postępowania - data publikacji 31.05.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-04-04
Liczba wyświetleń: 1266

Wróć