Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.10.2017 Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2017 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert  27.04.2017 r. godz.12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 12.04.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.04.2017 r.

projekt wykonawczy - data publikacji 12.04.2017 r.

przedmiary robót - data publikacji 12.04.2017 r.

specyfikacja techniczna - data publikacji 12.04.2017 r.

zakres do wykonania - data publikacji 12.04.2017 r.

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 19.04.2017

zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 19.04.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 28.04.2017

wynik postępowania - data publikacji 12.05.2017

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-04-12
Liczba wyświetleń: 1607

Wróć