Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.09.2017 Wykonanie instalacji SAP i DSO

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2017 r. o godz.12:00

Termin otwarcia ofert 28.04.2017 r. godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu- data publikacji 12.04.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.04.2017 r.

projekt - data publikacji 12.04.2017 r.

specyfikacja techniczna - data publikacji 12.04.2017 r.

przedmiar robót - data publikacji 12.04.2017 r.

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 02.05.2017

wynik - data publikacji 18.05.2017

 

 

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-04-12
Liczba wyświetleń: 1155

Wróć