Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.11.2017 Wykonanie, dostawa, montaż mebli oraz zabudowy meblowej dla zadania: „Rozbudowa

Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2017 r. godz 12:00

Termin otwarcia ofert 25.04.2017 r. godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 12.04.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.04.2017 r.

załącznik nr 2 do siwz. - data publikacji 12.04.2017 r.

modyfikacja siwz -  data publikacji 19.04.2017 r.

zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 19.04.2017 r.

wyjaśnienia do siwz.- data publikacji 20.04.20-17 r.

zestawienie ofert- data publikacji 27.04.2017 r.

wynik postępowania- data publikacji 19.05.2017 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-04-12
Liczba wyświetleń: 1443

Wróć