Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.14.2017 Dostawa gazów medycznych dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2017 r. o  godz.12:00

Termin otwarcia ofert 25.05.2017 r. godz.12:30

ogłoszenie o zamówienia- data publikacji 15.05.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 15.05.2017 r.

załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 15.05.2017 r.

załącznik nr 2a (pakiet nr 1) do siwz- data publikacji 15.05.2017 r.

załącznik nr 2a (pakiet nr 2) do siwz- data publikacji 15.05.2017 r.

załącznik nr 2b (pakiet nr 2) do siwz- data publikacji 15.05.2017 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 22.05.2017 r.

zmiana terminu składania ofert -  data publikacji 22.05.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 26.05.2017 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 01.06.2017 r.

wyniki postępowania- data publikacji 04.08.2017 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-05-15
Liczba wyświetleń: 1281

Wróć