Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.15.2017 Dostawa leków

Termin składania ofert upływa w dniu 30.05.2017 r. o  godz.12:00

Termin otwarcia ofert 30.05.2017 r. godz.12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 18.05.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 18.05.2017

opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 18.05.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 25.05.2017

zmiana ogłoszenia - data publikacji 25.05.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 02.06.2017

wynik postępowania- data publikacji 08.06.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-05-18
Liczba wyświetleń: 890

Wróć