Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.16.2017 Dostawa materiałów opatrunkowych

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2017 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 14.06.2017 r., godz.12:30

 

ogłoszenie- data publikacji 30.05.2017 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 30.05.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 30.05.2017 r.

załącznik nr 2 do siwz.- data publikacji 30.05.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 08.06.2017 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 16.06.2017 r.

zmodyfikowane zestawienie złożonyc ofert po poprawce omyłki- data publikacji 27.06.2017 r. 

wynik- data publikacji 28.06.2017 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-05-30
Liczba wyświetleń: 1226

Wróć