Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.17.2017 Dostawa inkubatorów

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2017 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 13.06.2017 r., godz.12:30

 

 

ogłoszenie - data publikacji 01.06.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 01.06.2017 

opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 01.06.2017

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 08.06.2017

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 14.06.2017

wynik - data publikacji 23.06.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-06-01
Liczba wyświetleń: 843

Wróć