Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.18.2017 Dostawy żywności

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2017 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 12.06.2017 r., godz.12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 02.06.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 02.06.2017

opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 02.06.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 07.06.2017

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 13.06.2017

wynik - data publikacji 23.06.2017


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-06-02
Liczba wyświetleń: 1003

Wróć