Login    
 Article Details
FDZP.226.20.2017 Dostawa kardiomonitorów wraz z centralą monitorująca

Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2017 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 12.07.2017 r., godz. 12:30

 ogłoszenie- data publikacji 27.06.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 27.06.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do siwz)- data publikacji 27.06.2017 r.

wyjaśnienia do siwz część 1 - data publikacji 06.07.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 06.07.2017

wyjaśnienia do siwz część 2 - data publikacji 07.07.2017

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 13.07.2017

wynik postępowania- data publikacji 14.07.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/27/2017
Number of Views: 1115

Return