Login    
 Article Details
FDZP.226.19.2017 Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla oddziałów szpitalnych

Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2017 r. godz 12:00

Termin otwarcia ofert 19.07.2017 r. godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 04.07.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.07.2017

opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 04.07.2017

modyfikacja siwz - data publikacji 10.07.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 11.07.2017

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 20.07.2017

wynik- data publikacji 25.07.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/4/2017
Number of Views: 1026

Return