Login    
 Article Details
FDZP.226.21.2017 Dostawa aparatu Rtg z ramieniem C

ZMIANA TERMINU

Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2017 r. godz 12:00

Termin otwarcia ofert 27.07.2017 r. godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 12.07.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 12.07.2017

opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 12.07.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-data publikacji 20.07.2017

wyjaśnienia część 1 do siwz - data publikacji 20.07.2017

wyjaśnienia do siwz część 2 - data publikacji 21.07.2017

zbiorcze zestawienie ofert - data publikacji 28.07.2017

wyniki postępowania- data publikacji 04.08.2017

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/12/2017
Number of Views: 1143

Return