Login    
 Article Details
FDZP.226.22.2017 Aparatura medyczna

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2017 r. godz 12:00

Termin otwarcia ofert 28.09.2017 r. godz. 12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 21.08.2017

SIWZ - data publikacji 23.08.2017

JEDZ - data publikacji 23.08.2017

instrukcja do JEDZ - data publikacji 23.08.2017

opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 23.08.2017

wyjaśnienia do siwz część 1 - data publikacji 28.08.2017

wyjaśnienia do siwz część 2 - data publikacji 20.09.2017

zbiorcze zestawienie ofert - data publikacji 29.09.2017

wynik postępowania - data publikacji 11.10.2017

wynik postępowania pakiet 8 - data publikacji 12.10.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/21/2017
Number of Views: 2839

Return