Login    
 Article Details
FDZP.226.25.2017 Dostawa implantów ortopedycznych

 

Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2017 r. godz 12:00

 

Termin otwarcia ofert 12.09.2017 r. godz. 12:30

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2017 r. godz 12:00

Termin otwarcia ofert 15.09.2017 r. godz. 12:30

 

 

 

ogłoszenie - data publikacji 04.09.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 04.09.2017

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 04.09.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 07.09.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 07.09.2017

wyjaśnienia do siwz cz.2 - data publikacji 11.09.2017

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 18.09.2017

wynik postępowania - data publikacji 09.10.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/4/2017
Number of Views: 914

Return