Login    
 Article Details
FDZP.226.24.2017 Wykonanie, dostawa, montaż mebli dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2017 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 19.09.2017 r. godz. 12:30

 ogłoszenie- data publikacji 06.09.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 06.09.2017 r.

opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1- załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 06.09.2017 r.

opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2,3,4- załącznik nr 2 do siwz- data publikacji 06.09.2017 r.

szkice do pakietu nr 1- data publikacji 06.09.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 14.09.2017 r.

zbiorcze zestawienia ofert - data publikacji 29.09.2017

wynik postępowania- data publikacji 06.10.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/6/2017
Number of Views: 1171

Return