Login    
 Article Details
FDZP.226.28.2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2017 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 16.11.2017 r. godz. 12:30

 

specyfikacja istotnych warunków zamowienia - data publikacji 07.10.2017

zalącznik nr 2 do siwz - data publikacji 07.10.2017

instrukcja do JETZ - data publikacji 07.10.2017

JETZ - data publikacji 07.10.2017

ogłoszenie - data publikacji 07.10.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 03.11.2017

zbiorcze zestawienie ofert- data publikacji 24.11.2017

wynik postępowania- data publikacji 10.01.2018

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/4/2017
Number of Views: 2536

Return