Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.28.2017 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2017 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 16.11.2017 r. godz. 12:30

 

specyfikacja istotnych warunków zamowienia - data publikacji 07.10.2017

zalącznik nr 2 do siwz - data publikacji 07.10.2017

instrukcja do JETZ - data publikacji 07.10.2017

JETZ - data publikacji 07.10.2017

ogłoszenie - data publikacji 07.10.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 03.11.2017

zbiorcze zestawienie ofert- data publikacji 24.11.2017

wynik postępowania- data publikacji 10.01.2018

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-10-04
Liczba wyświetleń: 2518

Wróć