Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.27.2017 Prace remontowe w obrębie bloku operacyjnego

 Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2017 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert 06.11.2017 r. godz.12:30

ogłoszenie- data publikacji 16.10.2017 r. 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 16.10.2017 r.

kosztorys- załącznik nr 2 do siwz.- data publikacji 16.10.2017 r.

dokumentacja techniczna- data publikacji 16.10.2017 r.

szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- data publikacji 16.10.2017 r.

wynik postępowania- data publikacji 06.11.2017 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-10-16
Liczba wyświetleń: 990

Wróć