Login    
 Article Details
FDZP.226.29.2017 Wykonanie sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych tlenu i podtlenku azotu

Termin składania oferet upływa w dniu 03.11.2017 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 03.11.2017 r., godz.12:30

ogłoszenie- data publikacji 18.10.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 18.10.20917 r.

projekt wykonawczy- data publikacji 18.10.2017 r.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robór budowlanych- data publikacji 18.10.2017 r.

przedmiar robót- data publikacji 18.10.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 27.10.2017 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 06.11.2017 r.

wynik postępowania- data publikacji 14.11.2017 r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/18/2017
Number of Views: 991

Return