Login    
 Article Details
FDZP.226.30.2017 Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii i Poradnii Kardiologii Dziec.

Termin składania oferet upływa w dniu 06.11.2017 r., godz.11:00

Termin otwarcia ofert 06.11.2017 r., godz.13:00

Termin składania ofert upływa w dniu 09.11.2017 r, godz.11:00

Termin otwarcia ofert 09.11.2017 r.,godz.13:00

Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2017 r., godz.11:00

Termin otwarcia ofert 13.11.2017 r., godz.13:00

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 23.10.2017

załącznik nr 2 do siwz.- data publikacji 23.10.2017

instrukcja do JEDZ- data publikacji 23.10.2017

JEDZ- data publikacji 23.10.2017

ogłoszenie - data publikacji 23.10.2017

wyjaśnienia do siwz.- data publikacji 31.10.2017 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 03.11.2017

modyfikacja siwz- data publikacji 06.11.2017 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 09.11.2017

zbiorcze zestawienie ofert- data publikacji 14.11.2017

wynik postępowania- data publikacji 20.11.2017

unieważnienie postępowania-pakiet nr 10- data publikacji 29.11.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/19/2017
Number of Views: 2468

Return