Login    
 Article Details
FDZP.226.26.2017 Rozbudowa sieci komputerowej

Termin składania oferet upływa w dniu 10.11.2017 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 10.11.2017 r., godz.12:30

 

ogłoszenie - data publikacji 24.10.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 24.10.2017

projekt techniczny- załącznik nr 5 - data publikacji 24.10.2017

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- załącznik nr 6 - data publikacji 24.10.2017

przedmiary robót- załącznik nr 7 - data publikacji 24.10.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 03.11.2017

załącznik do wyjaśnień - data publikacji 03.11.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 13.11.2017

unieważnienie postępowania- data publikacji 24.11.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/24/2017
Number of Views: 1126

Return