Login    
 Article Details
FDZP.226.31.2017 Dostawa aparatu rtg i stołu zabiegowego

 

Termin składania oferet upływa w dniu 13.11.2017 r., godz.12:00

 

Termin otwarcia ofert 13.11.2017 r., godz.12:30

Termin składania oferet upływa w dniu 15.11.2017 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 15.11.2017 r., godz.12:30

 

 

ogłoszenie - data publikacji 30.10.2017

specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 30.10.2017

jetz - data publikacji 30.10.2017

instrukcja do jetz - data publikacji 30.10.2017

załącznik nr 2 do siwz - data publikacji 30.10.2017

wyjaśnienia do siwz - data publikacji 08.11.2017

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 10.11.2017

zbiorcze zestawienie ofert- data publikacji 21.11.2017

wynik postępowania- data publikacji 23.11.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/27/2017
Number of Views: 1129

Return