Login    
 Article Details
FDZP.226.32.2017 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Szpitala

Termin skladania i otwarcia ofert - 07.12.2017 r. Szczegóły zostały określone w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamowienia.

ogłoszenie - data publikacji 31.10.2017

siwz I - data publikacji 31.10.2017

siwz II - data publikacji 31.10.2017

jetz - data publikacji 31.10.2017

wyjaśnienia treści SIWZ- data publikacji 30.11.2017

załącznik-wykaz środków trwałych- data publikacji 30.11.2017

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 07.12.2017

zawiadomienie o wynikach- data publikacji 15.12.2017

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- data publikacji 17.01.2017


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/31/2017
Number of Views: 928

Return