Login    
 Article Details
FDZP.226.34.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2017 r., godz.10:00

Termin otwarcia ofert 05.12.2017 r., godz. 10:30

 ogłoszenie- data publikacji 27.11.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 27.11.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do siwz)-pakiet 1- data publikacji 27.11.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do siwz)-pakiet 2- data publikacji 27.11.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do siwz)-pakiet 3- data publikacji 27.11.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 01.12.2017 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 06.12.2017 r.

unieważnienie postępowania- data publikacji 06.12.2017 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/27/2017
Number of Views: 1475

Return