Login    
 Article Details
FDZP.226.35.2017 Dostawa aparatu USG dla Poradni Kardiologii Dziecięcej

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2017 r., godz.10:00

Termin otwarcia ofert 07.12.2017 r., godz.10:30

ogłoszenie- data publikacji 29.11.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 29.11.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia(zał. nr 2 do siwz.)- data publikacji 29.11.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 04.12.2017 r.

zbiorcze zestawienie ofert- data publikacji 07.12.2017 r.

wynik postępowania- data publikacji  08.12.2017 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/29/2017
Number of Views: 993

Return