Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.35.2017 Dostawa aparatu USG dla Poradni Kardiologii Dziecięcej

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2017 r., godz.10:00

Termin otwarcia ofert 07.12.2017 r., godz.10:30

ogłoszenie- data publikacji 29.11.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 29.11.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia(zał. nr 2 do siwz.)- data publikacji 29.11.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 04.12.2017 r.

zbiorcze zestawienie ofert- data publikacji 07.12.2017 r.

wynik postępowania- data publikacji  08.12.2017 r.

 


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-11-29
Liczba wyświetleń: 977

Wróć