Login    
 Article Details
FDZP.226.36.2017 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2017 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 15.12.2017 r., godz.10:30

ogłoszenie- data publikacji 06.12.2017 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 06.12.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do siwz.)- pakiet nr 1- data publikacji 06.12.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do siwz.)- pakiet nr 2- data publikacji 06.12.2017 r.

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do siwz.)- pakiet nr 3- data publikacji 06.12.2017 r.

wyjaśnienia do siwz- data publikacji 12.12.2017 r.

zestawienie złożonych ofert - data publikacji 15.12.2017 r.

wynik postępowania- data publikacji 15.12.2017 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 12/6/2017
Number of Views: 1839

Return