Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.39.2017 Rozbudowa sieci komputerowej

Termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2018 r, godz. 12:00

Termin otwarcia ofert 12.01.2018 r., godz. 12:30

ogłoszenie- data publikacji 28.12.2017r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 28.12.2017 r.

projekt techniczny-załącznik nr 5- data publikacji 28.12.2017 r.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6- data publikacji 28.12.2017 r.

przedmiary robót- załącznik nr 7- data publikacji 28.12.2017 r. 

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 12.01.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 01.02.2018 r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2017-12-28
Liczba wyświetleń: 1081

Wróć